• راهنمایی پرداخت وجه به سعید شهشهانی

شما می توانید از یکی از روش های زیر پرداختی خود را انجام دهید

پرداخت وجه دلخواه از طریق درگاه بانکی

واریز به حساب

بانک ملی :

شماره شبا : IR970170000000224509782006

شماره حساب : 0224509782006

شماره کارت : 3069-5009-9981-6037

بانک ملت :

شماره شبا : IR320120000000008692721159

شماره حساب : 8692721159

شماره کارت : 6944-8862-3374-6104

بانک آینده :

شماره شبا : IR360620000000302425318004

شماره حساب : 0302425318004

شماره کارت : 7979-0986-1411-6362

بانک صادرات :

شماره شبا : IR970190000000112975857006

شماره حساب : 0112975857006

شماره کارت : 9512-2448-6975-6037